Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các dạng bài tập toán lượng giác và phương pháp giải - Toán lớp 10
Ở nội dung lượng giác lớp 10, các em sẽ có thêm nhiều công thức giữa cung và góc lượng...
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu Giá trị tuyệt đối - Toán lớp 10
Cách tính nghiệm của phương trình bậc 2 hay biểu thức giá trị tuyệt đối là kiến thức các...
Bài tập về Ba định luật Niu-tơn có lời giải - Vật lý 10 chuyên đề
Ở nội dung trước các em đã học về 3 định luật Niu-ton (Newton) và biết được ý nghĩa và...
Bài tập luyện tập Cấu tạo Vỏ nguyên tử - Hóa lớp 10
Ở nội dung các bài trước các em biết các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh...
Tính chất hóa học của Clo (Cl), bài tập về Clo - hóa 10 bài 22
Clo (Cl) là chất khí có màu vàng lục mùi xốc, rất độc. Clo là nguyên tố halogen tiêu biểu và...
Chất điểm là gì? Cách xác định vị trí của vật trong không gian và thời gian trong chuyển động - Vật lý 10 bài 1
Khi nghe nói tới chuyển động là các em hiểu ngay tới sự thay đổi vị trí của một vật khác...
Mục lục sách giáo khoa SGK Vật lý 10 Lý thuyết và Bài tập Vật lý 10
Chương trình học vật lý lớp 10 cơ bản được chia thành hai phần gồm phần cơ học & nhiệt...
Công thức Vật lý 10 HK2 tổng hợp đầy đủ chi tiết - Vật lý 10 lý thuyết
Công thức vật lý 10 ở học kỳ 2 gồm chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7 về nội dung:...
Công thức vật lý 10 học kỳ 1 tổng hợp đầy đủ - Vật lý lớp 10
Các công thức vật lý 10 học kỳ 1 gồm nội dung của 3 chương: Chương 1 - Động học chất...
Cách xác định sai số tuyệt đối, sai số ngẫu nhiên của phép đo trực tiếp, gián tiếp - Vật lý 10 bài 7
Trong thực tế chúng ta thường xuyên sử dụng các phép đo như chiều cao hay khối lượng và trong...
Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều và Cách giải - Vật lý 10 chuyên đề
Nếu như ở bài trước các em đã hiểu rõ về chuyển động thẳng đều thì với nội dung và...
Bài tập Chuyển động thẳng đều và Cách giải - Vật lý 10 chuyên đề
Bài tập về chuyển động thẳng đều sẽ giúp các em hiểu rõ hơn nội dung lý thuyết bài học....