Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Bài tập về xét dấu của Tam thức bậc 2, Bất phương trình bậc 2 và lời giải - Toán lớp 10
Các bài tập về xét dấu tam thức bậc 2 và bất phương trình bậc 2 có khá nhiều công thức và...
Bài tập về Dấu của nhị thức bậc nhất, Bất phương trình bậc nhất - Toán lớp 10
Đối với nhiều bạn học sinh, việc giải các bài tập vận dụng dấu của nhị thức bậc nhất...
Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Trong chương trình toán lớp 10, nội dung về phương trình đường thắng trong mặt phẳng cũng có...
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn - toán lớp 10
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn là một trong những nội dung mà nhiều bạn...
Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10
Tập hợp có thể hiểu là sự gom nhóm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó, cùng có...
Các dạng bài tập toán về Mệnh đề và phương pháp giải - toán lớp 10
Mệnh đề và tập hợp nằm trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10, để học...
Ôn tập toán 10 - Hàm số bậc nhất, bậc 2 và bài tập áp dụng
Trong phần này chúng ta cùng ôn lại kiến thức về Hàm số bậc nhất, bậc 2 và một số bài...
Toán 10 - Khảo sát hàm số bậc 2, bài tập áp dụng
Khảo sát hàm số là chuyên đề không khó với nhiều học sinh. Đây cũng là 1 chuyên đề mà có...
Tính chất hoá học của Axit Sunfuric H2SO4, ví dụ và bài tập - hoá lớp 10
Axit sunfuric H2SO4 là một axit mạnh, được sử dụng và ứng dụng nhiều trong thực tế đời...
Cách xác định số Oxi hoá và hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất - hoá 10 bài 15
Xác định số oxi hoá và hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất hoá học là một trong những...
Phản ứng oxi hoá khử, cách lập phương trình hoá học và bài tập - hoá 10 bài 17
Phản ứng oxi hoá - khử là một trong những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên. Sự hô...
Tính chất hóa học của Clo (Cl), bài tập về Clo - hóa 10 bài 22
Clo (Cl) là chất khí có màu vàng lục mùi xốc, rất độc. Clo là nguyên tố halogen tiêu biểu và...