Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Lực Hướng tâm là gì? Công thức tính Lực hướng tâm và Bài tập - Vật lý 10 bài 14
Thực tế Lực hướng tâm được ứng dụng và giải thích nhiều hiện tượng vật lý trong thực...
Lực ma sát công thức cách tính, lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và bài tập - Vật lý 10 bài 13
Nói đến lực mà sát thường ta nghĩ đến lực cản trở chuyển động, nếu chỉ có lực ma sát...
Cách tính Lực đàn hồi của Con lắc Lò xo, Công thức Định luật Húc (Hooke) và bài tập - Vật lý 10 bài 12
Ở lớp trước các em đã biết, Lực kế là dụng cụ do lực và bộ chủ yếu của nó là một...
Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, Lực hấp dẫn, Ứng dụng và bài tập - Vật lý 10 bài 11
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn, lực này giữ cho Mặt...
Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập - Vật lý 10 bài 9
Lực và cân bằng lực là khái niệm mà các em đã được làm quen ở các lớp học trước. Khi...