Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 9 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm S(x; y) di động trên đường thẳng d: 12x – 5y + 16 = 0...
Giải bài 8 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng...
Giải bài 7 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ trong các trường hợp sau:...
Giải bài 5 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho đường thẳng d có phương trình tham số...
Giải bài 4 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:...
Giải bài 3 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong các trường hợp...
Giải bài 2 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC, biết A(2; 5), B(1; 2) và C(5; 4)...
Giải bài 11 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một máy bay đang hạ cánh với vận tốc...
Giải bài 10 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho bốn điểm A(7; -3), B(8; 4), C(1; 5), D(0; -2)...
Giải bài 9 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Tính góc giữa hai vectơ a và b trong các trường hợp sau:
Giải bài 7 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC có các điểm M(2; 2), N(3; 4), P(5; 3) lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC...