Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Cách dùng Thì quá khứ đơn, công thức và bài tập áp dụng - Simple Past
Thì quá khứ đơn là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh cả trong...
Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Past Continuous
Thì quá khứ tiếp diễn - Past Continuous được dùng khá nhiều trong các văn bản tiếng anh, vì...
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cách dùng, công thức và bài tập áp dụng - Past Perfect Continuous
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Past Perfect Continuous là một trong những thì mà các bạn cần...
Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập áp dụng - Simple Future
Thì tương lai đơn - Simple Future Tense là một trong những cấu trúc được sử dụng khá nhiều...
Thì tương lai tiếp diễn, cách dùng và bài tập áp dụng - The Future Continuous
Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) cũng là một trong những thì hay được sử dụng trong...
Thì tương lai hoàn thành, cách dùng và bài tập áp dụng - The Future Perfect
Thì tương lai hoàn thành (the future perfect) là một trong những thì rất hay xuất hiện trong các kỳ...
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Future Perfect Continuous
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous cũng rất hay được sử dụng trong...
Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh
Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es và s là rất quan trọng, đồng thời quy...
Cách phát âm chuẩn đuôi ed trong Tiếng anh
Việc phát âm đuôi "ed" trong Tiếng Anh cũng gây nhiều khó khăn như việc phát âm đuôi "s" và "es"...
Phân biệt cách dùng Will và Be Going To trong tiếng anh
Will và Be going to đều được sử dụng để nói về kế hoạch trong tương lai, nhiều người hoang...
Cách phân biệt, sử dụng Will và Shall trong tiếng anh
Will được sử dụng với ngôi thứ hai, thứ ba (you, she, he, they, it) và Shall được sử dụng với...
Cách dùng Shall và Should, Will và Would trong tiếng anh
Các động từ khuyết thiếu như Shall và Should, Will và Would thường được dùng cho các trường...
Cách dùng May và Might trong tiếng anh
May và Might là 2 động từ khuyết thiếu hay gây nhầm lẫn cho nhiều bạn khi học tiếng anh vì...
Cách dùng Can, Could và Be able to trong tiếng anh
Các động từ khuyết thiếu Can, Could và Be able to thường được dùng ngay sau động từ nguyên...
Phân biệt cách dùng Must và Have to trong tiếng anh
Must và Have to cũng là những động từ khuyết thiếu có nghĩa tương tự nhau nên rất nhiều bạn...
Cách dùng giới từ IN ON AT trong Tiếng Anh
Giới từ IN ON AT được sử dụng rất phổ biến trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh và...
Cách dùng A AN THE trong Tiếng Anh
Mạo từ A, AN, THE là những từ thường dùng trong tiếng Anh. The là mạo từ xác định còn A, AN...
Phân biệt cách dùng Each và Every trong Tiếng Anh
Each và Every cũng được dùng rất phổ biến trong văn phạm tiếng anh hay Anh văn giao tiếp, trong...
Phân biệt cách dùng SOME và ANY trong Tiếng Anh
Cả "SOME" và "ANY" đều có nghĩa là một vài, một ít nhưng tùy theo ngữ cảnh, loại câu mà chúng...
Phân biệt cách dùng Much, Many, Little, Few, A lot of, Lots of trong tiếng anh
Đều là các lượng từ đặt trước danh từ, "a little", "a few", "Much", "Many", có cách dùng và...
Phân biệt cách dùng Both, Both of và Either, Neither trong tiếng anh
Both, Both of và Either, Neither thường được sử dụng trong văn phạm tiếng anh và cả trong anh văn...
Phân biệt cách dùng Used to và Would trong tiếng anh
Used to và Would là những động từ thường hay được sử dụng trong tiếng anh để diễn ta một...
Cách dùng câu điều kiện loại 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng anh
Câu điều kiện (mệnh đề điều kiện IF Clause) là một trong những phần kiến thức quan trọng...
Câu bị động Passive Voice, công thức và cách dùng
Câu bị động (Passive voice) thường được dùng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác...
Phân biệt cách dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh
Các đại từ quan hệ Who, Whom và Whose được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh, tuy nhiên còn...
Phân biệt cách dùng where và which, which và that trong mệnh đề quan hệ
Các đại từ và trạng từ quan hệ where, which và that thường được sử dụng nhiều trong mệnh...
Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even though và bài tập
Như đã biết Although, Despite, In spite of, Though và Even though đều có nghĩa là Cho dù, Mặc dù. Tuy...
Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The differrence between Say, Tell, Speak and Talk
Các động từ SAY, TELL, SPEAK và TALK trong tiếng anh đều có nghĩa là nói, tuy nhiên chúng được...
Các thì trong tiếng anh và cách dùng
Xã hội phát triển với xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ, trong đó tiếng anh đóng vai trò...
Cách viết và đọc bảng phiên âm tiếng anh quốc tế đầy đủ nhất
Việc phát âm chuẩn là rất quan trọng với mọi ngôn ngữ và tiếng anh cũng vậy, nếu phát âm...
Cách phát âm ED, S, ES chuẩn trong tiếng anh
Trong khi nói, tùy từng trường hợp mà đuôi “-ed” được đọc khác nhau. Do đó bạn cần phải...
Phát âm chuẩn tiếng anh nhờ kỹ thuật bắt chước
Có rất nhiều cách học để giúp chúng ta cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. Và một...
Cách học tiếng anh cho người mới bắt đầu
Việc bắt đầu học tiếng anh không đúng cách và bài bản dẫn tới việc người học hay bị...