Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Hãy chọn câu đúng. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp...
Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?
Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có: R = 30ω ; L = 5.0/πmH ; C = 50/π μF cung cấp bởi điện...
Giải bài 5 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Khi cho 0,01 mol α-amino axit A tác dụng với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn thì được...
Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH...
Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein
C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?...
Giải bài 5 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện...
Giải bài 4 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc)...
Giải bài 3 trang 98 SGK Hoá 12: Cách điều chế kim loại nguyên tắc, phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân
Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này...