Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Các công thức Logarit, Logarit Nepe (logarit cơ số e) cần nhớ - Toán lớp 12
Cũng như các công thức lũy thừa, việc ghi nhớ các công thức logarit, logarit nepe (hay logarit cơ...
Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10
Để tính diện tích tam giác chúng ta có khá nhiều công thức để tính, tùy vào dữ liệu giả...
Công thức Lũy thừa (của một tích, một thương, số hữu tỉ) - Toán lớp 12
Các công thức về lũy thừa như lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương, lũy thừa...
Các dạng bài tập Tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Bài tập về tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số không phải...
Luyện tập tính chất hóa học của nhóm halogen, hợp chất halogen và bài tập - hóa 10 bài 26
Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Atatin không gặp trong...