Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lí 12
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω...
Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12
Xét một vecto quay  có những đặc điểm sau:...
Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 12
Hai dao động là ngược pha khi:...
Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 12
Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 - φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các...
Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 12
Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.
Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 12
Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều...
Các dạng bài tập về Vectơ trong không gian Oxyz - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những kiến thức mở đầu, bài tập về vectơ trong không gian lớp 12 là một trong...
Tích có hướng của 2 vectơ trong không gian Oxyz: Công thức và Bài tập ứng dụng - Toán 12 chuyên đề
Công thức tích có hướng của 2 vectơ trong không gian Oxyz được ứng dụng để tính diện tích...
Giải bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11
Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60V...
Giải bài 7 trang 33 SGK Vật lí 11
Trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF-200V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế...
Giải bài 6 trang 33 SGK Vật lí 11
Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện?...
Giải bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11
Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện...