Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10
Tập hợp có thể hiểu là sự gom nhóm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó, cùng có...
Các dạng toán phương trình lượng giác, phương pháp giải và bài tập từ cơ bản đến nâng cao - toán lớp 11
Sau khi làm quan với các hàm lượng giác thì các dạng bài tập về phương trình lượng giác chính...
Các dạng toán về hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - toán lớp 11
Các bài toán về hàm số lượng giác 11 thường có trong nội dung đề thi cuối kỳ và trong đề...
Ôn tập toán 11 - Phương trình lượng giác và bài tập áp dụng
Sau khi ôn tập về các hàm số lượng giác, các phép biến đổi đối với hàm số lượng giác,...
Ôn tập toán 11 - hàm số lượng giác và bài tập áp dụng
Hàm số lượng giác trong kiến thức toán 11 là một trong những phần kiến thức rộng với nhiều...