Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo, Tinh bột và Xenlulozo - hoá 12 bài 6
Saccarozo C12H22O11 là loại đường phổ biến nhất hiện nay, có nhiều trong động vật và thực...
Amino Axit tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập về Amino Axit - hoá 12 bài 10
Amino axit là hợp chất hữu cơ có 2 nhóm chức đó là nhóm amino -NH2 và nhóm cacboxyl -COOH vì vậy...
Ancol, Phenol và Dẫn xuất Halogen: Bài tập luyện tập - Hóa 11 bài 42
Các em đã tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học, cách phân loại điều chế và...
Bài tập luyện tập liên kết hóa học: So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị - Hóa 10 bài 16
Các em đã tìm hiểu về các loại liên kết hóa học chính (liên kết ion và liên kết cộng hóa...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập - hoá 12 bài 5
Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết các bộ phận của cây như...