Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Câu hỏi và Bài tập Địa lí 12 trang 27: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Địa lí 12 bài 5
Với bài viết về Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (Giai đoạn Cổ kiến tạo và giai...
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ: Giai đoạn Cổ kiến tạo và Giai đoạn Tân kiến tạo - Địa lí 12 bài 5
Như các em đã biết giai đoạn tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu...
Một số vấn đề mang tính toàn cầu: Sự bùng nổ dân số, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước - Địa lí 11 bài 3
Cùng với việc bảo vệ hòa bình, nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức...
Câu hỏi và Bài tập Địa lí 11 trang 9: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 SGK Địa 11 bài 1
Với bài viết về Sự phân chia thành các nhóm nước, Sự tương phản về trình độ phát triển...
Câu hỏi và Bài tập Địa lí 11 trang 12: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 SGK Địa lí 11 bài 2
Với bài viết về Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế; các em đã biết: Toàn cầu hóa...
Toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa kinh tế và hệ quả? xu hướng khu vực hóa kinh tế và hệ quả - Địa lí 11 bài 2
Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng...
Sự phân chia thành các nhóm nước, Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước - Địa lí 11 bài 1
Các nước trên thế giới được xếp vào nhóm khác nhau, với sự tương phản rõ nét về trình...
Các nguyên tố khoáng thiết yếu trong cây, vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng và nguồn cung cấp - Sinh 11 bài 4
Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có...
Mục lục Sách Giáo Khoa SGK Sinh học 11
Sinh học lớp 11 gồm 4 chương với nội dung về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực...
Mục lục Sách Giáo Khoa SGK Địa lí 11
Địa lí lớp 11 với nội dung về Trình độ phát triển kinh tế - xã hội các nhóm nước; Xu...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 24: Giải bài 1, 2 trang 24 SGK Sinh học 11 bài học 4
Với bài viết về vai trò của các nguyên tố khoáng: Nguyên tố đại lượng, Nguyên tố vi...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 19: Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Sinh học 11 bài học 3
Với bài viết về Thoát hơi nước, các em đã biết: Khái niệm thoát hơi nước, vai trò của qúa...