Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Giải bài 2 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho sinα = 12/13 và cosα = -5/13. Tính...
Giải bài 1 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?...
Giải bài 7 trang 13 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các góc lượng giác có số đo có dạng là:...
Giải bài 9 trang 13 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hải lí là một đơn vị chiều dài hàng hải, được tính bằng độ dài một cung chắn một...
Giải bài 8 trang 13 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vị trí các điểm B, C, D trên cánh quạt động cơ máy bay trong...
Giải bài 6 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong Hình 15, mâm bánh xe ô tô được chia thành năm phần bằng nhau....
Giải bài 5 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Viết các công thức số đo tổng quát của các góc lượng giác (OA, OM) và (OA, ON) trong Hình 14...
Giải bài 4 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác...
Giải bài 3 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu diễn các góc lượng giác sau trên đường tròn lượng giác:...
Giải bài 2 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Đổi số đo của các góc sau đây sang độ:...
Giải bài 1 trang 12 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Đổi số đo của các góc dưới đây sang radian:...
Giải bài 1 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tung ba con đồng xu cân đối và đồng chất. Xác định biến cố đối của mỗi biến cố sau và...