Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Cho mạch điện trên (hình 15.2 dưới), trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu...
Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Hãy chọn câu đúng. Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f....
Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Hãy chọn câu đúng. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp...
Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?
Giải bài 6 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 100m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng...
Giải bài 5 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình...
Giải bài 4 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m (Hình 16)...
Giải bài 3 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ...
Giải bài 2 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của các đường conic dưới đây. Gọi tên và tìm tọa độ các...
Giải bài 1 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của: Elip...Hypenol...parabol
Giải bài 6 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp:...