Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Giải bài 3 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Một mẫu dịch vị có pH = 2,5. Xác định nồng độ mol của ion H+...
Giải bài 2 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 mL dung dịch HCl 0,5M và...
Giải bài 1 trang 19 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M. Tính pH...
Giải bài 4 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín...
Giải bài 3 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Viết biểu thức tính KC cho các phản ứng sau...
Giải bài 1 trang 11 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo
Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?...
Giải bài 4 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cân nặng của một con lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ dưới...
Giải bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả...
Giải bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:...
Giải bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng)...
Giải bài 4 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở...
Giải bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:...