Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 7

Giải bài 1 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
So sánh các góc của tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 6 cm...
Giải bài 1 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình 10 minh họa một tờ giấy có hình vẽ đường trung trực xy của đoạn thẳng AB...
Giải bài 2 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 11, cho biết M là trung điểm của BC, AM vuông góc...
Giải bài 3 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 12, cho biết AM là đường trung trực của đoạn thẳng BC và DB = DC = 8 cm...
Giải bài 4 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 13, biết AB = AC, DB = DC....
Giải bài 6 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trên bản đồ quy hoạch một khu dân cư có một con đường d và hai điểm dân cư A và B...
Giải bài 2 trang 72 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA và cho O là...
Giải bài 3 trang 72 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh...
Giải bài 4 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng....
Giải bài 3 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một hộp có 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ...
Giải bài 2 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng lại thì nó chỉ vào ô...