Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Giải bài 3 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Tính các giá trị lượng giác của góc 2α, biết:...
Giải bài 1 trang 23 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Không dùng máy tính cầm tay, tính các giá trị lượng giác của các góc:...
Giải bài 8 trang 20 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Khi đạp xe di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ...
Giải bài 7 trang 20 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O...
Giải bài 5 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chứng minh đẳng thức lượng giác sau:...
Giải bài 4 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu diễn các giá trị lượng giác sau qua các giá trị lượng giác của góc có số đo...
Giải bài 3 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tính các giá trị lượng giác của góc α, nếu:...
Giải bài 2 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho sinα = 12/13 và cosα = -5/13. Tính...
Giải bài 1 trang 19 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?...