Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 61 SGK Hoá 8: Luyện tập phản ứng hoá học, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng

10:29:0728/12/2022

Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước...

Bài 4 trang 61 SKG Hóa 8: Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học phản ứng xảy ra?

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử cacbon đioxit.

Giải bài 4 trang 61 SKG Hóa 8:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

b) Số phân tử C2H4 : số phân tử oxi là 1 : 3

Số phân tử C2H4 : số phân tử cacbon đioxit = 1: 2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan