Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 151 SGK Hoá 8: Luyện tập Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, cách pha chế dung dịch

15:47:2828/12/2022

Hãy trình bày cách pha chế: 400g dung dịch CuSO4 4%...

Bài 5 trang 151 SGK Hóa 8: Hãy trình bày cách pha chế: 400g dung dịch CuSO4 4%; 300ml dung dịch NaCl 3M.

Giải bài 5 trang 151 SGK Hóa 8

Cách pha chế:

- Khối lượng của đồng sunfat là:

  

mH2O = mdd = mct = 400 - 16 = 384g.

Cho 16g CuSO4 vào cốc, cho thêm 384 nước vào cốc và khuấy đều cho CuSO4 tan hết, ta được 400g dung dịch CuSO4 4%.

nNaCl trong 300ml (= 0,3 lít) dung dịch:

n = CM.V = 3.0,3 = 0,9 mol, mNaCl = 0,9 .58,5 = 52.65g.

Cho 52,65g NaCl vào cốc thêm nước vừa cho đủ 300ml dung dịch ta được 300ml dung dịch NaCl 3M.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan