Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 132 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối

13:44:1628/12/2022

Nhôm (III) oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau:...

Bài 5 trang 132 SGK Hóa 8: Nhôm (III) oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản ứng sau:

 Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Tính lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49g axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60g nhôm oxit. Sau phản ứng chất nào còn dư ? Lượng dư của chất đó là bao nhiêu?

Giải Bài 5 trang 132 SGK Hóa 8:

Phương trình hóa học của phản ứng:

 Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

1mol     3mol          1mol           3mol

Theo bài ra, ta có:

So sánh tỉ lệ số mol Al2O3 và H2SO4 theo số mol bài cho trên số mol theo tỉ lệ phản ứng ta có:

 

→ Vậy Al2O3 dư, H2SO4 hết. Số mol sản phẩm thu được tính theo số mol H2SO4.

hayhochoi vn

- Theo PTHH có số mol nhôm sunfat là:

  

Nên khối lượng nhôm sunfat là:

  

- Số mol nhôm oxit tham gia phản ứng là:

  

Nên khối lượng nhôm oxit tham gia pư là: 

Vậy khối lượng nhôm oxit dư là:

 mAl2O3 (dư) = 60 - 17 = 43(g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan