Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 151 SGK Hoá 8: Luyện tập Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, cách pha chế dung dịch

15:37:5028/12/2022

Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì?...

Bài 1 trang 151 SGK Hóa 8: Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì?

a) SKNO3 =31,6g;

 SKNO3(100oC) =246g;

 SCuSO4 = 20,7g;

 SCuSO4(100oC) =75,4g.

b) SCO2(20oC,1atm) =1,73g;

SCO2(60oC,1atm) = 0,07g

Giải bài 1 trang 151 SGK Hóa 8

Các kí hiệu cho biết:

a)- Độ tan của KNO3 ở 20oC là 31,6g, ở 100oC là 246g.

- Độ tan của CuSO4 ở 20°C là 20,7g, ở 100°C là 75,4g

b) Độ tan của khí CO2 ở 20oC 1atm là 1,73g ở 60oC 1atm là 0,07g.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan