Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 132 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối

13:39:0928/12/2022

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:...

Bài 3 trang 132 SGK Hóa 8: Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie Hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Giải Bài 3 trang 132 SGK Hóa 8:

Công thức hóa học của những muối:

Đồng (II) clorua: CuCl2,

Kẽm sunfat: ZnSO4,

Sắt (III) sunfat: Fe2(SO4)3,

Magie Hiđrocacbonat: Mg(HCO3)2,

Canxi photphat: Ca3(PO4)2,

Natri hiđrophotphat: Na2HPO4,

Natri đihiđrophotphat: NaH2PO4.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan