Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 1 trang 41 SGK Hoá 8: Lập công thức hoá học và quy tắc hoá trị
Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học...
Bài tập luyện tập Lập công thức hóa học và Quy tắc tính hóa trị của nguyên tố - Hóa 8 bài 11
Ở các bài trước các em đã dược học về cách lập công thức hóa học của hợp chất, và quy...
Giải bài 6 trang 38 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
Một số công thức hóa học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Cho biết Mg nhóm (CO3) có hóa trị...
Giải bài 8 trang 38 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43)...
Giải bài 7 trang 38 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
Chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây:...
Giải bài 5 trang 38 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe...
Giải bài 4 trang 38 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3...
Giải bài 3 trang 37 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất...
Giải bài 2 trang 37 SGK Hoá 8: Quy tắc, cách tính hoá trị của một nguyên tố, nhóm nguyên tử
Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây: a) KH, H2S, CH4.
Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10
Như các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau và hóa trị là con số thể hiện...
Giải bài 4 trang 34 SGK Hoá 8: Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất
Các cách viết sau chỉ những ý gì 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3...
Giải bài 1 trang 33 SGK Hoá 8: Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất
Đơn chất tạo nên từ một ... nên công thức hóa học chỉ gồm một ...
Công thức hóa học của đơn chất, hợp chất, cách viết, ý nghĩa và bài tập - Hóa 8 bài 9
Chất được tạo nên từ các nguyên tố, đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố còn hợp...
Giải bài 5 trang 31 SGK Hoá 8: Khái niệm đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử
Câu sau đây gồm hai phần: "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100oC".
Giải bài 4 trang 31 SGK Hoá 8: Khái niệm đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử
Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:...
Giải bài 3 trang 31 SGK Hoá 8: Khái niệm đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử
Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng...
Giải bài 1 trang 30 SGK Hoá 8: Khái niệm đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử
Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân...
Bài tập luyện tập về Chất, Nguyên tử, Phân tử - Hóa 8 bài 8
Ở các bài trước các em đã được tìm hiểu về chất là gì? đơn chất và hợp chất;  nguyên...
Giải bài 8 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Nhận xét sau đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử...
Giải bài 7 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một...
Giải bài 6 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên...
Giải bài 5 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với...
Giải bài 4 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon?...
Giải bài 3 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Các cách viết 2C, 5O, 3Ca lần lượt chỉ ý gì?...
Giải bài 2 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Nguyên tố hóa học là gì? Cách biểu diễn nguyên tố? Cho thí dụ?
Giải bài 1 trang 20 SGK Hoá 8: Nguyên tố hoá học, Nguyên tử khối
Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp...
Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập - hoá 8 bài 5
Trong thực tế, khi mua thực phẩm đóng hộp các em thường thấy trên nhãn có ghi hàm lượng,...
Đơn chất là gì, Hợp chất là gì, đặc điểm cấu tạo? Khái niệm phân tử, phân tử khối - Hóa 8 bài 6
Trong thực tế có hàng chục triệu chất khác nhau, làm sao để học được hết? Điều này đã...
Cách tính hoá trị của nguyên tố trong hợp chất và bài tập áp dụng - Hoá lớp 8
Cách tính hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất hóa học là một dạng toán đơn giản để...
Cách viết và cân bằng phương trình hoá học - hoá lớp 8
Phương pháp cân bằng phương trình hóa học trong hóa lớp 8 giúp các em làm quen với một trong...
Màu sắc một số chất kết tủa và dung dịch thường gặp trong hóa học
Rất nhiều bạn thắc mắc các chất như BaCl2 , AlCl3 , NaCl , Ba(NO3)2 hay BaCO3,... có kết tủa hay...
Bài tập luyện tập về điều chế HIDRO và phản ứng thế, phản ứng OXI HÓA KHỬ - Hóa 8 bài 34
Ở các bài học trước các em đã được học về tính chất hóa học của Hidro, điều chế Hidro,...