Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 6 trang 109 SGK Hoá 8: Tính chất hoá học của Hidro, Điều chế và ứng dụng của hiđrô
Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi...
Giải bài 3 trang 109 SGK Hoá 8: Tính chất hoá học của Hidro, Điều chế và ứng dụng của hiđrô
Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:...
Giải bài 7 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Mỗi giờ 1 người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m3 không khí cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có...
Giải bài 6 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm...
Giải bài 5 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là gì?
Giải bài 4 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?
Giải bài 3 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với...
Giải bài 2 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không khí...
Giải bài 1 trang 99 SGK Hoá 8: Không khí, sự cháy và sự Oxi hoá chậm
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí:...
Không khí là gì, có tính chất gì ? Sự cháy và sự Oxi hóa chậm là gì? Ví dụ - Hóa 8 bài 28
Từ thực tế các em thấy, khi có gió to thì đám cháy càng bùng cháy lớn hơn. Như vậy, không khí...