Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 3 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:...
Giải bài 2 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước:...
Giải bài 1 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Hãy chọn câu trả lời nào là đúng nhất. Độ tan của một chất có trong nước ở nhiệt độ...
Giải bài 5 trang 138 SGK Hoá 8: Dung môi, chất tan, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà
Trộn 1ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:...
Giải bài 4 trang 138 SGK Hoá 8: Dung môi, chất tan, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà
Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20oC) 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam...
Giải bài 2 trang 138 SGK Hoá 8: Dung môi, chất tan, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà
Em hãy mô tả những thí nghiệm để chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong...
Giải bài 1 trang 138 SGK Hoá 8: Dung môi, chất tan, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà
 Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa?...
Dung dịch là gì? Dung dịch bão hòa, chưa bão hòa là gì? Chất tan và Dung môi - Hóa 8 bài 40
Trong thí nghiệm hóa học hay trong đời sống hàng ngày các em thường hòa tan nhiều chất như...
Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối, Cách phân loại gọi tên axit, bazơ muối và bài tập - hóa 8 bài 37
Các em đã được làm quen với một số hợp chất vô cơ của oxit, trong hóa học còn có rất...