Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 11

Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường - Vật lý 11 bài 5
Thế năng WM của điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực...
Thuyết Electron Sự nhiễm điện, Công thức Định luật bảo toàn điện tích và Bài tập - Vật lý 11 bài 2
Hiện tượng nhiễn điện do cọ xát, nhiễm điện do tiếp xúc hay nhiễm điện do hưởng ứng đã...
Công của lực điện, Thế năng của một điện tích trong điện trường Công thức và bài tập - Vật lý 11 bài 4
Tương tác tĩnh điện có nhiều điểm tương đồng với tương tác hấp dẫn, ta sẽ thấy công...
Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập - Vật lý 11 bài 3
Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với...
Điện tích là gì? Công thức biểu thức Định luật Cu Lông và Bài tập - Vật lý 11 bài 1
Như các em đã biết, giữa các vật mang điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các vật mang điện...
12