Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

15:40:0211/02/2023

Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:...

Hướng dẫn giải bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu sẽ được HayHocHoi trình bày qua bài viết dưới đây.

Bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) "Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 10".

b) "Tích số chấm xuất hiện chia hết cho 3".

Giải bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Khi gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất thì không gian mẫu là:

 n(Ω) = 6.6 = 36.

a) Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 10"

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là:

A = {(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (1; 5); (1; 6); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (2; 4); (2; 5); (2; 6); (3; 1); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (3; 5); (3; 6); (4; 1); (4; 2); (4; 3); (4; 4); (4; 5); (5; 1); (5; 2); (5; 3); (5; 4); (6; 1); (6; 2); (6; 3)}.

⇒ n(A) = 30

Xác suất xảy ra biến cố A là: 

 

b) Gọi B là biến cố: "Tích số chấm xuất hiện chia hết cho 3".

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là:

B = {(1; 3); (1; 6); (2; 3); (2; 6); (3; 3); (3; 6); (4; 3); (4; 6); (5; 3); (5; 6); (6; 3); (6; 6); (3; 1); (6; 1); (3; 2); (6; 2); (3; 4); (6; 4); (3; 5); (6; 5)}.

⇒ n(B) = 12

Xác suất xảy ra biến cố B là:

 

Đánh giá & nhận xét

captcha