Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

16:33:4722/03/2023

An nói với Hằng, My và Yến:..

Bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: An nói với Hằng, My và Yến: "Hãy đánh dấu góc A trong hình bên"Bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

Bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy.

Giải bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Gọi điểm M thuộc cạnh BC:

Giải bài 2 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Trong hình a) góc bạn Hằng đánh dấu là  có đỉnh là A.

Trong hình b) góc bạn My đánh dấu là  có đỉnh là A.

Trong hình c) góc bạn Yến đánh dấu là  có đỉnh là A.

Vậy các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A, nhưng được tạo bởi các cặp cạnh khác nhau.

Đánh giá & nhận xét

captcha