Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

13:32:4223/03/2023

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng....

Bài 1 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB;

(B) M nằm giữa A, B và MA = MB;

(C) M nằm giữa A và B.

Giải bài 1 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

* Đáp án đúng: (B) M nằm giữa A, B và MA = MB;

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và MA = MB.

Vậy phát biểu đúng là (B) M nằm giữa A, B và MA = MB.

Đánh giá & nhận xét

captcha