Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

14:30:2012/03/2024

Hướng dẫn Giải Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 6 tập 2 chân trời sáng tọa giỏi hơn

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng; ba điểm M, N, P không thẳng hàng

b) Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB.

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB.

d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

Giải bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng hay ba điểm này cùng nằm trên một đường thẳng.

Ta có hình vẽ:

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Ba điểm M, N, P không thẳng hàng hay ba điểm này không cùng nằm trên một đường thẳng.

Ta có hình vẽ:

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Trên hình vẽ là đường thẳng đi qua hai điểm M, N và điểm P không nằm trên đường thẳng đó.

b) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút A, B và chia đoạn thẳng AB làm hai phần bằng nhau.

Khi đó điểm M nằm trên đoạn thẳng AB và AM = BM.

Ta có hình vẽ:

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB.

* Cách vẽ:

- Lấy hai điểm A và B bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

- Lấy điểm K nằm trên đường thẳng AB.

* Ta có hình vẽ:

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

Ta vẽ hai tia Ax và Ay chung gốc A ta được góc xAy. Sau đó, vẽ điểm M nằm trong góc đó.

Ta có hình vẽ:

Bài 1 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan