Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

16:09:2922/03/2023

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây...

Bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

* Hình b) tạo bởi ba tia OG, OE, OF chung gốc O tạo ra ba góc: Góc EOF, góc FOG, góc GOE.

+) Góc EOF có đỉnh: O, cạnh: OE, OF. Ký hiệu: 

+) Góc FOG có đỉnh: O, cạnh: OF, OG. Ký hiệu: 

+) Góc GOE có đỉnh: O, cạnh: OG, OE. Ký hiệu:

* Hình c) tạo bởi các cạnh AB, AC, AD, BC, BD tạo ra tám góc: Góc CAD, góc ACD, góc ADC, góc CAB, góc ACB, Góc ABC, Góc BAD, góc BCD.

+) Góc CAD có đỉnh: A, cạnh: AC, AD. Ký hiệu: 

+) Góc ACD có đỉnh: C, cạnh: CA, CD. Ký hiệu:

+) Góc ADC có đỉnh: D, cạnh: DA, DC. Ký hiệu:

+) Góc CAB có đỉnh: A, cạnh: AC, AB. Ký hiệu:

+) Góc ACB có đỉnh: C, cạnh: CA, CB. Ký hiệu:

+) Góc ABC có đỉnh: B, cạnh: BA, BC. Ký hiệu:

+) Góc BAD có đỉnh: A, cạnh: AB, AD. Ký hiệu:

+) Góc BCD có đỉnh: C, cạnh: CB, CD. Ký hiệu:

Như vậy, ta có bảng sau:

Giải bài 1 trang 88 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan