Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

14:40:0012/03/2024

Hướng dẫn Giải Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 6 tập 2 chân trời sáng tọa giỏi hơn

Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 98 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Tất cả các góc trong hình trên và số đo của các góc đó như sau:

• Đỉnh A:

- Tia AB, AC, AD.

- Góc tạo thành: BAD, CAD, BAC .

- Số đo các góc tạo thành: BAD = 720, CAD = 220, BAC = 940.

• Đỉnh B:

- Tia BA, BC (tia BC trùng với tia BD)

- Góc tạo thành: ABC.

- Số đo các góc tạo thành: ABC = 550.

• Đỉnh C:

- Tia CA, CB (tia CB trùng với tia CD)

- Góc tạo thành: ACB.

- Số đo các góc tạo thành: ACB = 550.

• Đỉnh D:

- Tia DA, DB, DC.

- Góc tạo thành: ADB, ADC, BDC.

- Số đo các góc tạo thành:  ADB = 53o, ADC = 127o, BDC = 180o.

Vậy, số đo các góc: BAD = 720, CAD = 220, BAC = 940,ACB = 550, ADB = 53o, ADC = 127o, BDC = 180o. 

Vì 180o > 127o >  94o > 72o > 55o > 53o > 31o > 22o.

Nên góc BDC > ADC > BAC  > BAD > ABC > ADB > ACB > CAD.

Vậy các góc tạo thành trong hình trên là: BDC, ADC, BAC, BAD, ABC, ADB, ACB, CAD.

Các góc được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: BDC, ADC, BAC, BAD, ABC, ADB, ACB, CAD với số đo tương ứng của các góc là 180o; 127o;  94o; 72o; 55o; 53o; 31o ; 22o.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan