Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)

09:56:0111/11/2022

Cho biết sin30° = 1/2; sin60° = (√3)/2 ; tan45° = 1. Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau...

Bài 1 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Cho biết sin30° = 1/2; sin60° = (√3)/2 ; tan45° = 1. Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, phụ nhau để tính giá trị của:

E = 2cos30° + sin150° + tan135°.

Giải bài 1 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1):

E = 2cos30° + sin150° + tan135°

= 2sin(90° – 30°) + sin(180° – 30°) + tan(180° – 45°)

= 2sin60° + sin30° – tan 45°

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan