Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)

11:06:0011/11/2022

Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:...

Bài 7 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Tính: sin168°45'33"; cos17°22'35"; tan156°26'39"; cot 56°36'42".

b) Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong các trường hợp sau:

i) sinα  = 0,862;

ii) cosα  =  – 0,567;

iii) tanα  = 0,334.

Giải bài 7 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1):

a) Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được:

sin168°45'33" ≈ 0,1949334051;

cos17°22'35" ≈ 0,9543634797;

tan156°26'39" ≈  – 0,4359715781;

cot 56°36'42" ≈ 0,6590863967.

hayhochoi vn

b) Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong các trường hợp

i) sinα  = 0,862

 ⇒ α  ≈ 59°32'31".

ii) cosα  =  – 0,567

 ⇒ α  ≈ 124°32'29".

iii) tanα  = 0,334

 ⇒ α ≈ 18°28'10".

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan