Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)

09:32:4212/11/2022

Một người đứng cách thân một cái quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng 56,5° (Hình 8)...

Bài 3 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Một người đứng cách thân một cái quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng 56,5° (Hình 8).

Bài 3 trang 77 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất. Cho biết khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất là 1,5 m.

Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1):

Gọi A, B, C, D lần lượt là điểm biểu diễn vị trí mắt của người quan sát, tâm cánh quạt, giao của hướng mắt nằm ngang và thân của quạt gió, vị trí chân cây quạt.

Lời giải bài 3 trang 77 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Vì tam giác ABC vuông tại C nên ta có:

 

[SRIPT_ADS_IN_READ]

⇒ BC = 16.tanA = 16.tan(56,50) ≈ 24,2 m

Do đó: BD = BC + CD = 24,2 + 1,5 = 25,7 m.

Vậy khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất khoảng 25,7 m.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan