Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1

15:22:4716/11/2022

Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17...

Bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17.

Hình bài 5 trang 86 Toán 19 Chân trời sáng tạo tập 1

Giải bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1:

Quan sát Hình 17, ta thấy:

+) Hai vectơ  và  cùng phương (do có giá song song) và có cùng hướng.

+) Hai vectơ  và  cùng phương (do có giá song song) và ngược hướng nhau.

+) Hai vectơ  và cùng phương (do có giá song song) và cùng hướng. Hơn nữa, độ dài vectơ  bằng độ dài vectơ . Do đó: 

Vậy trong Hình 17 có:

+ Cặp vectơ cùng hướng là  và ;

+ Cặp vectơ ngược hướng  là  và ;

+ Cặp vectơ bằng nhau là  và .

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan