Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1

14:17:2516/11/2022

a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:...

Bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1: a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:

- Bác Ba có số tiền là 20 triệu đồng.

- Một cơn bão di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng đông bắc.

b) Trong các đại lượng sau, đại lượng nào cần được biểu diễn bởi vectơ?

Giá tiền, lực, thể tích, tuổi, độ dịch chuyển, vận tốc.

Giải bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1:

a) Sự khác biệt giữa hai đại lượng đã cho là:

- Bác Ba có số tiền là 20 triệu đồng, đại lượng này là một đại lượng vô hướng vì nó chỉ số tiền nên nó chỉ có độ lớn.

- Một cơn bão di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng đông bắc, đại lượng này là một đại lượng có hướng vì nó có đề cập đến độ lớn và hướng.

b) Các đại lượng cần được biểu diễn bởi vectơ?

Trong các đại lượng đã cho, các đại lượng lực, độ dịch chuyển, vận tốc là các đại lượng có hướng, chúng bao gồm cả độ lớn và hướng nên các đại lượng đó cần được biểu diễn bởi vectơ.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan