Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)

10:14:4711/11/2022

Bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong mỗi trường hợp sau:...

Bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong mỗi trường hợp sau:

a) cosα  = -(√2)/2 ;

b) sinα  = 0;

c) tanα  = 1;

d) cotα  không xác định.

Giải bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1):

Sử dụng bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt, ta có:

a) cosα  = -(√2)/2 

 ⇒ α  = 135°;

Vậy α  = 135°.

b) sinα  = 0

 ⇒ α  = 0° hoặc α  = 180°;

Vậy α  = 0° hoặc α  = 180°.

hayhochoi vn

c) tanα  = 1

 ⇒ α  = 45°;

Vậy α  = 45°.

d) cotα  không xác định

⇒ sinα  = 0 ⇒ α  = 0° hoặc α  = 180°;

Vậy α  = 0° hoặc α  = 180°.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan