Hotline 0939 629 809

Giải Toán 10 SGK Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Giải bài 5 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho ba lực ... cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên....
Giải bài 4 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng:...
Giải bài 3 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ:...
Giải bài 2 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho tứ giác ABCD, thực hiện các phép cộng và trừ vectơ sau:...
Giải bài 1 trang 93 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo và một điểm M tùy ý....
Giải bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17...
Giải bài 4 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi...
Giải bài 3 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình vuông ABCD có tâm O và có cạnh bằng a (Hình 16)....
Giải bài 2 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và DC (Hình 15). Điểm M nằm trên đoạn DC.
Giải bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:...
Giải bài 6 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định...
Giải bài 5 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so...
Giải bài 4 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Tính chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt đất (B, C, D...
Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Một người đứng cách thân một cái quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc...
Giải bài 2 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Để lắp đường dây điện cao thế từ vị trí A đến vị trí B, do phải tránh một ngọn núi...
Giải bài 1 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Giải tam giác ABC trong các trường hợp sau:...
Giải bài 10 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tứ giác lồi ABCD có các đường chéo AC = x, BD = y và góc giữa AC và BD bằng α. Gọi S là...
Giải bài 9 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tam giác ABC có góc B nhọn, AD và CE là hai đường cao...
Giải bài 8 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho ha là đường cao vẽ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng...
Giải bài 7 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tam giác ABC có trọng tâm G và độ dài ba cạnh AB, BC, CA lần lượt là 15, 18, 27...
Giải bài 6 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 8 và ∠A = 600...
Giải bài 5 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Tính diện tích một lá cờ hình tam giác cân có độ dài cạnh bên là 90 cm và góc ở đỉnh là...
Giải bài 4 trang 73 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Một công viên có dạng hình tam giác với các kích thước như Hình 15. Tính số đo các góc của...
Giải bài 3 trang 72 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tam giác ABC, biết cạnh a = 152,...
Giải bài 2 trang 72 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
 Tính độ dài cạnh c trong tam giác ABC ở Hình 14.
Giải bài 1 trang 72 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:...
Giải bài 7 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:...
Giải bài 6 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho góc α với cosα = -(√2)/2. Tính giá trị của biểu thức A = 2sin2α  + 5cos2α
Giải bài 5 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Chứng minh rằng với mọi góc α (0° ≤ α  ≤ 180°), ta đều có:...
Giải bài 4 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: a) sinA = sin(B + C);...
Giải bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Bài 3 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Tìm α (0° ≤ α  ≤ 180°) trong mỗi...
Giải bài 2 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Chứng minh rằng: a) sin20° = sin160°;...
Giải bài 1 trang 65 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Cho biết sin30° = 1/2; sin60° = (√3)/2 ; tan45° = 1. Sử dụng mối liên hệ giữa các giá trị...
Giải bài 9 trang 57 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố...