Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)

09:54:5412/11/2022

Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so với phương ngang, cách nhau 60 m (Hình 10)...

Bài 5 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1): Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so với phương ngang, cách nhau 60 m (Hình 10).

Bài 5 trang 78 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Người quan sát tại P xác định góc nâng của khinh khí cầu là 62°. Cùng lúc đó, người quan sát tại Q xác định góc nâng của khinh khí cầu đó là 70°. Tính khoảng cách từ Q đến khinh khí cầu.

Giải bài 5 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1):

Gọi A là vị trí của khinh khí cầuLời giải bài 5 trang 78 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Do quan sát tại P xác định góc nâng của khinh khí cầu là 62° nên:

 

Do quan sát tại Q xác định góc nâng của khinh khí cầu là 70° nên:

 

Tam giác RPQ có:

 

Áp dụng định lí sin cho tam giác RPQ ta có:

 

Vậy khoảng cách từ Q đến khinh khí cầu khoảng 215,6 m.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan