Hotline 0939 629 809

Bài 9.11 trang 94 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

14:46:1016/02/2024

Hướng dẫn giải bài 9.11 trang 94 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 11 Kết nối tri thức (KNTT) tập 2 giỏi hơn.

Bài 9.11 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình h(t) = 100 – 4,9t2, ở đó độ cao h so với mặt đất tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Tính vận tốc của vật:

a) Tại thời điểm t = 5 giây;

b) Khi vật chạm đất.

Giải bài 9.11 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Ta có: v(t) = h'(t) = –9,8t.

a) Tại thời điểm t = 5 giây

Vận tốc tại thời điểm t = 5 giây là:

v(5) = –9,8 . 5 = –49 (m/s).

Vậy vận tốc của vật tại thời điểm t = 5s là 49 m/s.

b) Khi vật chạm đất

Khi vật chạm đất h(t) = 0, tức là 100 – 4,9t2 = 0 

Vậy vận tốc của vật khi chạm đất là:

Lưu ý: dấu âm trong các kết quả tính vận tốc thể hiện vật chuyển động thẳng đứng xuống dưới (ngược với chiều dương).

Với lời giải bài 9.11 trang 94 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

 Xem thêm Giải Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức

> Bài 9.6 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = x3 – 3x2 + 2x + 1;...

> Bài 9.7 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = (2x - 1)/(x + 2)...

> Bài 9.8 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = xsin2x;...

> Bài 9.9 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Tính đạo hàm các hàm số sau: a) y = 2x(3 - x)...

> Bài 9.10 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Cho hàm số f(x) = 2sin2(3x - π/4). Chứng minh rằng |f'(x)| ≤ 6 với mọi x.

> Bài 9.11 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình h(t) = 100 – 4,9t2, ở đó độ cao h so với mặt đất...

> Bài 9.12 trang 94 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức: Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi s(t) = 12 + 0,5sin(4πt), trong đó s...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan