Hotline 0939 629 809

Bài 8.13 trang 78 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

11:52:4414/02/2024

Hướng dẫn giải bài 8.13 trang 78 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 11 Kết nối tri thức (KNTT) tập 2 giỏi hơn.

Bài 8.13 trang 78 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để:

a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;

b) Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ;

c) Hai viên bi được lấy có cùng màu;

d) Hai viên bi được lấy không cùng màu.

Giải bài 8.13 trang 78 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Vì hai túi là khác nhau nên biến cố lấy một viên bi mỗi túi là độc lập.

Gọi biến cố A: “Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh”;

B là biến cố “Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ”;

C là biến cố “Hai viên bi được lấy có cùng màu”.

a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh

Xác suất lấy được viên bi màu xanh từ túi I là: 3/10

Xác suất lấy được viên bi màu xanh từ túi II là: 

Theo quy tắc nhân, xác suất lấy được hai viên bi cùng màu xanh là:

b) Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ

Xác suất lấy được viên bi màu đỏ từ túi I là: 7/10

Xác suất lấy được viên bi màu đỏ từ túi II là: 6/16 = 3/8

Theo quy tắc nhân, xác suất lấy được hai viên bi cùng màu đỏ là:

c) Hai viên bi được lấy có cùng màu

Ta có C = A ∪ B mà A và B xung khắc nên áp dụng công thức cộng xác suất:

P(C) = P(A ∪ B) = P(A) + P(B) = 3/16 + 21/80 = 9/20 

Vậy xác suất để hai viên bi được lấy có cùng màu là: 9/20.

d) Hai viên bi được lấy không cùng màu

Gọi biến cố D: “Hai viên bi được lấy không cùng màu”.

Khi đó,  = C.

Suy ra: P(D) = 1 – P() = 1 – P(C) = 1 – 9/20 = 11/20

Vậy xác suất để hai viên bi được lấy không cùng màu là 11/20 (hay 0,55)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan