Hotline 0939 629 809

Bài 9.17 trang 96 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

16:51:3716/02/2024

Hướng dẫn giải bài 9.17 trang 96 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 11 Kết nối tri thức (KNTT) tập 2 giỏi hơn.

Bài 9.17 trang 96 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi s(t) = 10 + 0,5sin(2πt + π/5), trong đó s tính bằng centimet và t tính bằng giây. Tính gia tốc của hạt tại thời điểm t = 5 giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Giải bài 9.17 trang 96 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Vận tốc tại thời điểm t là:

Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm t là:

Tại thời điểm t = 5 giây, gia tốc của vật là:

Vậy gia tốc của hạt tại thời điểm t = 5 giây là –11,6 (cm/s2)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan