Hotline 0939 629 809

Bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

16:46:1711/10/2023

Hướng dẫn giải bài 6.34 trang 25 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ hiểu

Bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức:

Cho đồ thị ba hàm số y = logax, y = logbx và y = logcx như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

A. a > b > c.

B. b > a > c.

C. a > c > b.

D. b > c > a.

Giải bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức:

* Đáp án: B.

Quan sát đồ thị ta thấy:

• Hàm số y = logax và y = logbx đồng biến trên (0; + ∞) nên a, b > 1.

• Hàm số y = logcx nghịch biến trên (0; + ∞) nên c < 1.

• Với x > 1, ta có logax > logb

⇔ logxa < logxb

⇔ a < b.

Vậy c < a < b hay b > a > c.

Với nội dung bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức cùng cách giải bài 6.34 trang 25 Toán 11 Kết nối tri thức tập 2 chi tiết, dễ hiểu. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 11 Kết nối tri thức. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức

> Bài 6.27 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho hai số thực dương x, y và hai số thực α, β tùy ý. Khẳng định nào sau đây là sai?...

> Bài 6.28 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Rút gọn biểu thức...

> Bài 6.29 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho hai số thực dương a, b với a ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. loga(a3b2) = 3 + logab...

> Bài 6.30 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho bốn số thực dương a, b, x, y với a, b ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là sai? A. loga(xy) = logax + logay...

> Bài 6.31 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Đặt log25 = a, log35 = b. Khi đó, log65 tính theo a và b bằng...

> Bài 6.32 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho hàm số y = 2x. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Tập xác định của hàm số là ℝ...

> Bài 6.33 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó? A. y = log0,5­x...

> Bài 6.34 trang 25 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho đồ thị ba hàm số y = logax, y = logbx và y = logcx như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?...

> Bài 6.35 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Cho 0 < a ≠ 1. Tính giá trị của biểu thức:

> Bài 6.36 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Giải các phương trình sau: a) 31 – 2x = 4x;...

> Bài 6.37 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

> Bài 6.38 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian...

> Bài 6.39 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Giả sử quá trình nuôi cấy vi khuẩn tuân theo quy luật tăng trưởng tự do. Khi đó, nếu gọi N0 là...

> Bài 6.40 trang 26 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức: Vào năm 1938, nhà vật lí Frank Benford đã đưa ra một phương pháp để xác định xem...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan