Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều

16:05:0406/08/2023

Giải các bất phương trình sau:...

Bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Giải các bất phương trình sau:

a) 2x2 + 3x + 1 ≥ 0; 

b) –3x2 + x + 1 > 0; 

c) 4x2 + 4x + 1 ≥ 0; 

d) –16x2 + 8x – 1 < 0; 

e) 2x2 + x + 3 < 0; 

g) –3x2 + 4x – 5 < 0. 

Giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) 2x2 + 3x + 1 ≥ 0

Tam thức bậc hai 2x2 + 3x + 1 có ∆ = 32 – 4 . 2 . 1 = 1 > 0

Nên tam thức này có hai nghiệm x1 = – 1, x2 = –1/2 và có hệ số a = 2 > 0.

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức 2x2 + 3x + 1 không âm là: 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 2x2 + 3x + 1 ≥ 0 là:

b) –3x2 + x + 1 > 0 

Tam thức bậc hai – 3x2 + x + 1 có ∆ = 12 – 4 . (– 3) . 1 = 13 > 0

Nên tam thức này có hai nghiệm:

 và hệ số a = – 3 < 0. 

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức –3x2 + x + 1 mang dấu "+" là:  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình –3x2 + x + 1 là: 

c) 4x2 + 4x + 1 ≥ 0 

Tam thức bậc hai 4x2 + 4x + 1 có ∆ = 42 – 4 . 4 . 1 = 0

Nên tam thức này có nghiệm kép là x = –1/2 và hệ số a = 4 > 0. 

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy 4x2 + 4x + 1 > 0 với mọi và 4x2 + 4x + 1 = 0 tại x = –1/2.

Vì vậy, bất phương trình 4x2 + 4x + 1 ≥ 0 với mọi x ∈ ℝ.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ℝ.

d) –16x2 + 8x – 1 < 0

– 16x2 + 8x – 1 < 0 

Tam thức bậc hai – 16x2 + 8x – 1 < 0 có ∆ = 82 – 4 . (–16) . (–1) = 0

Nên tam thức có nghiệm kép là x = 1/4 và hệ số a = –16 < 0. 

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức –16x2 + 8x – 1 mang dấu "–" là:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình –16x2 + 8x – 1 là 

e) 2x2 + x + 3 < 0

Tam thức bậc hai 2x2 + x + 3 có ∆ = 12 – 4 . 2 . 3 = – 23 < 0 và hệ số a = 2 > 0. 

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy 2x2 + x + 3 > 0 (cùng dấu với a) với mọi x ∈ R.

Vậy bất phương trình 2x2 + x + 3 < 0 vô nghiệm. 

g) –3x2 + 4x – 5 < 0 

Tam thức bậc hai – 3x2 + 4x – 5 có ∆ = 42 – 4.(–3).(–5) = –44 < 0 và hệ số a = –3.

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy –3x2 + 4x – 5 < 0 (cùng dấu với a) với mọi x ∈ R.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình –3x2 + 4x – 5 < 0 là R

Hy vọng với lời giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:...

> Bài 2 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hóa được sản xuất (cung) (đơn vị: sản phẩm)...

> Bài 3 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:...

> Bài 4 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Quan sát đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c ở Hình 37a và Hình 37b rồi nêu:...

> Bài 5 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau: a) y = x2 – 3x – 4...

> Bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau: a) f(x) = –3x2 + 4x – 1;...

> Bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Giải các bất phương trình sau: a) 2x2 + 3x + 1 ≥ 0;...

> Bài 8 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Giải các phương trình sau:...

> Bài 9 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao như Hình 38...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan