Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều

16:02:2406/08/2023

Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau:...

Bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau:

a) f(x) = –3x2 + 4x – 1; 

b) f(x) = x2 – x – 12; 

c) f(x) = 16x2 + 24x + 9. 

Giải bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) f(x) = –3x2 + 4x – 1

Tam thức bậc hai f(x) = – 3x2 + 4x – 1 có hệ số a = – 3 < 0, b = 4, c = – 1 và ∆ = 4– 4 . (– 3) . (– 1) = 4 > 0. 

Vì vậy tam thức f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 = 1/3 và x2 = 1. 

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta lập được bảng xét dấu như sau: 

Giải câu a bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều

b) f(x) = x2 – x – 12

Tam thức bậc hai f(x) = x2 – x – 12 có hệ số a = 1 > 0, b = – 1, c = – 12 và ∆ = (– 1)2 – 4 . 1 . (– 12) = 49 > 0. 

Vì vậy, tam thức f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 = – 3 và x2 = 4.

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta lập được bảng xét dấu sau:

Giải câu b bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều

c) f(x) = 16x2 + 24x + 9

Tam thức bậc hai f(x) = 16x2 + 24x + 9 có hệ số a = 16 > 0, b = 24, c = 9, ∆ = 242 – 4 . 16 . 9 = 0.

Vì vậy, tam thức bậc hai có nghiệm kép x = –3/4

Sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai, ta có bảng xét dấu sau: 

Giải câu c bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều

Hy vọng với lời giải bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:...

> Bài 2 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hóa được sản xuất (cung) (đơn vị: sản phẩm)...

> Bài 3 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:...

> Bài 4 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Quan sát đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c ở Hình 37a và Hình 37b rồi nêu:...

> Bài 5 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau: a) y = x2 – 3x – 4...

> Bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau: a) f(x) = –3x2 + 4x – 1;...

> Bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Giải các bất phương trình sau: a) 2x2 + 3x + 1 ≥ 0;...

> Bài 8 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Giải các phương trình sau:...

> Bài 9 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao như Hình 38...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan