Hotline 0939 629 809

Bài 8.25 trang 80 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức

15:47:5015/02/2024

Hướng dẫn giải bài 8.25 trang 80 Toán 11 tập 2 Kết nối tri thức SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 11 Kết nối tri thức (KNTT) tập 2 giỏi hơn.

Bài 8.25 trang 80 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ tương ứng là 0,92 và 0,98.

Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:

a) Cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;

b) Chỉ có một chuyến bay khởi hành đúng giờ;

c) Có ít nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ.

Giải bài 8.25 trang 80 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức:

Gọi biến cố A: “Chuyến bay của hãng X khởi hành đúng giờ”, biến cố B: “Chuyến bay của hãng Y khởi hành đúng giờ”. Từ giả thiết, ta có hai biến cố A và B độc lập.

Ta có sơ đồ hình cây để mô tả như sau:

Giải bài 8.25 trang 80 Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức

Từ sơ đồ hình cây, ta có:

a) Ta có:

P(AB) = P(A) . P(B) = 0,92 . 0,98 = 0,9016.

Vậy xác suất để cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ là 0,9016.

b) Ta có:

 

= 0,92 . 0,02 + 0,08 . 0,98 = 0,0968.

Vậy xác suất để chỉ có một chuyến bay khởi hành đúng giờ 0,0968.

c) P() = 0,08 . 0,02 = 0,0016

Suy ra P(A ∪ B) = 1 – P() = 1 – 0,0016 = 0,9984.

Vậy xác suất để có ít nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ là 0,9984.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan