Hotline 0939 629 809

Môn Toán 10

Giải bài 3 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc...
Giải bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định giá trị của m  để các đa thức sau là tam thức bậc hai...
Giải bài 1 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...
Giải bài 5 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17...
Giải bài 4 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi...
Giải bài 3 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình vuông ABCD có tâm O và có cạnh bằng a (Hình 16)....
Giải bài 2 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và DC (Hình 15). Điểm M nằm trên đoạn DC.
Giải bài 1 trang 86 Toán 10 Chân trời sáng tạo SGK Tập 1
a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:...
Giải bài 5 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Hai người quan sát khinh khí cầu tại hai địa điểm P và Q nằm ở sườn đồi nghiêng 32° so...
Giải bài 4 trang 78 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Tính chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt đất (B, C, D...
Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Một người đứng cách thân một cái quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc...
Giải bài 2 trang 77 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Để lắp đường dây điện cao thế từ vị trí A đến vị trí B, do phải tránh một ngọn núi...