Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều

16:22:4001/06/2023

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:...

Bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

a) ∀x ∈ R, x2 ≠ 2x – 2;

b) ∀x ∈ R, x2 ≤ 2x – 1;

c) ∃x ∈ R, 

d) ∃x ∈ R, x2 – x + 1 < 0.

Giải bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều:

a) Phủ định của mệnh đề "∀x ∈ R, x2 ≠ 2x – 2"

là mệnh đề "∃x ∈ R, x2 = 2x – 2" 

Mệnh đề phủ định này sai, vì:

Ta xét phương trình x2 = 2x – 2 ⇔ x2 – 2x + 2 = 0

Đây là phương trình bậc hai với ∆' = (– 1)2 – 1.2 = –1 < 0

Do đó phương trình vô nghiệm trên tập số thực.

Nghĩa là x2 ≠ 2x – 2 với mọi số thực x.

b) Phủ định của mệnh đề "∀x ∈ R, x2 ≤ 2x – 1"

là mệnh đề "∃x ∈ R x2 > 2x – 1”.

Mệnh đề phủ định này đúng, vì:

Chọn x = 2, ta thấy 22 = 4 và 2.2 – 1 = 4 – 1 = 3, vì 4 > 3 nên 22 > 2.2 – 1.

Vậy mệnh đề phủ định là mệnh đề đúng.

hayhochoi vn

c) Phủ định của mệnh đề " ∃x ∈ R, "

là mệnh đề "∀x ∈ R, "

Mệnh đề phủ định này sai, vì:

Ta chỉ cần lấy bất kì một giá trị x để nhận được mệnh đề sai

Ta chọn x = 5, ta thấy:

Vậy mệnh đề phủ định là mệnh đề sai.

d) Phủ định của mệnh đề  " ∃x ∈ R, x2 – x + 1 < 0"

là mệnh đề '∀x ∈ R, x2 – x + 1 ≥ 0”.

Mệnh đề phủ định này đúng, vì:

 

Hy vọng với lời giải bài 7 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm...

> Bài 2 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó:...

> Bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: P: "Số tự nhiên n chia hết cho 16"...

> Bài 4 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề: P: "Tam giác ABC cân"...

> Bài 5 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Dùng kí hiệu "∀" hoặc "∃" để viết các mệnh đề sau: a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó...

> Bài 6 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Phát biểu các mệnh đề sau: a) ∀x ∈ R, x2 ≥ 0...

> Bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan