Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều

15:54:2901/06/2023

Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề:...

Bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề:

P: "Số tự nhiên n chia hết cho 16"; 

Q: "Số tự nhiên n chia hết cho 8"; 

a) Với n = 32, phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 

b) Với n = 40, phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 

Giải bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều:

a) Với n = 32, ta có các mệnh đề P, Q khi đó là:

P: "Số tự nhiên 32 chia hết cho 16";

Q: "Số tự nhiên 32 chia hết cho 8";

Mệnh đề P ⇒ Q: "Nếu số tự nhiên 32 chia hết cho 16 thì số tự nhiên 32 chia hết cho 8".

Đây là mệnh đề đúng vì 32 chia hết cho 16 và 8.

hayhochoi vn

b) Với n = 40, ta có các mệnh đề P, Q khi đó là:

P: "Số tự nhiên 40 chia hết cho 16";

Q: "Số tự nhiên 40 chia hết cho 8";

Mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q là mệnh đề Q ⇒ P: "Nếu số tự nhiên 40 chia hết cho 8 thì số tự nhiên 40 chia hết cho 16".

Mệnh đề đảo này là mệnh đề sai. Vì 40 chia hết cho 8 nhưng 40 không chia hết cho 16.

Hy vọng với lời giải bài 3 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 Cánh Diều ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm...

> Bài 2 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó:...

> Bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: P: "Số tự nhiên n chia hết cho 16"...

> Bài 4 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề: P: "Tam giác ABC cân"...

> Bài 5 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Dùng kí hiệu "∀" hoặc "∃" để viết các mệnh đề sau: a) Có một số nguyên không chia hết cho chính nó...

> Bài 6 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Phát biểu các mệnh đề sau: a) ∀x ∈ R, x2 ≥ 0...

> Bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan