Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều

20:06:3029/05/2023

Biểu diễn số đối của mỗi số cho trên trục số sau:..

Bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Biểu diễn số đối của mỗi số cho trên trục số sau:

Bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều

Giải bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Số đối của  là

Số đối của  là

Số đối của 0 là 0;

Số đối của 1 là − 1; 

Số đối của  là

Biểu diễn các số ; 0; -1;  trên trục số như sau:

Giải bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Hy vọng với lời giải bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 7 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 10 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Các số 13; − 29; − 2,1; 2,28; -12/-18 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

> Bài 2 trang 10 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Chọn kí hiệu "∈", "∉" thích hợp cho [?]...

> Bài 3 trang 10 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?...

> Bài 4 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào:...

> Bài 5 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm số đối của mỗi số sau:...

> Bài 6 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Biểu diễn số đối của mỗi số cho trên trục số sau:...

> Bài 7 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: So sánh:...

> Bài 8 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:...

> Bài 9 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 4), ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần...

> Bài 10 trang 11 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều: Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan