Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

09:35:0020/04/2023

 Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:...

Bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:

Số sách

[16;20]

[21;25]

[26;30]

[31;35]

[36;40]

[41;45]

[46;50]

Số ngày

3

6

15

27

22

14

5

Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Giải bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Số liệu trên được hiệu chỉnh như sau:

Số sách

[15,5; 20,5)

[20,5; 25,5)

[25,5; 30,5)

[30,5; 35,5)

[35,5; 40,5)

[40,5; 45,5)

[45,5; 50,5)

Giá trị đại diện

18

23

28

33

38

43

48

Số ngày

3

6

15

27

22

14

5

Số sách được mượn trung bình mỗi ngày xấp xỉ bằng:

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là [30,5;35,5)

Do đó um=30,5; nm−1=15, nm+1=22,

um+1−um = 35,5−30,5 = 5

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan