Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 134 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

09:24:0620/04/2023

Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của minh ở bảng sau (đơn vị: mét)...

Bài 1 trang 134 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của minh ở bảng sau (đơn vị: mét)

72,1

72,9

70,2

70,9

72,2

71,5

72,5

69,3

72,3

69,7

72,3

71,5

71,2

69,8

72,3

71,1

69,5

72,2

71,9

73,1

71,6

71,3

72,2

71,8

70,8

72,2

72,2

72,9

72,7

70,7

a) Tính cự li trung bình của mỗi lần ném

b) Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Cự li (m)

[69,2; 70)

[70; 70,8)

[70,8; 71,6)

[71,6; 72,4)

[72,4; 73,2)

Số lần

?

?

?

?

?

c) Hãy ước lượng cự li trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên

d) Khả năng anh Văn ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất

Giải bài 1 trang 134 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Cự li trung bình của mỗi lần ném là 71,6 (m)

b) Tổng hợp kết quả

Cự li (m)

[69,2; 70)

[70; 70,8)

[70,8; 71,6)

[71,6; 72,4)

[72,4; 73,2)

Số lần

4

2

9

10

5

c) Ước lượng cự li

Cự li (m)

[69,2; 70)

[70; 70,8)

[70,8; 71,6)

[71,6; 72,4)

[72,4; 73,2)

Giá trị đại diện

69,6

70,4

71,2

72

72,8

Số lần

4

2

9

10

5

Cự li trung bình mỗi lần ném xấp xỉ bằng:

d) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là [71,6; 72,4)

Do đó: um=71,6nm1=9nm+1=5;

um+1um=72,471,6=0,8

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Vậy khả năng anh Văn ném được 71,7 m là cao nhất 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan