Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

08:10:5520/04/2023

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...

Bài 1 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó

b) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song nhau

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau

Giải bài 1 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Mệnh đề đúng là:

a) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó

b) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan