Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

08:33:4221/04/2023

Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:...

Bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:

Bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hãy ước lượng số trung bình, mốt và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Giải bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Ta có bảng minh hoạ:

Điện lượng (nghìn mAh)

[0,9; 0,95)

[0,95; 1,0)

[1,0; 1,05)

[1,05; 1,1)

[1,1; 1,15)

Giá trị đại diện

0,925

0,975

1,025

1,075

1,125

Số viên pin

10

20

35 15 5

Số trung bình của dãy số liệu xấp xỉ bằng:

(0,925.10+0,975.20+1,025.35+1,075.15+1,125.5):85=1,016

Nhóm chứa mốt của dãy số liệu là: [1,0;1,05)

Gọi x1; x2; x3;...; x85 lần lượt là số viên pin theo thứ tự không gian

Do x1,...,x10∈[0,9;0,95); x11,...,x30∈[0,95;1,0); x31,...,x65∈[1,0;1,05); x66,...,x80∈[1,05;1,1); x81,...,x85∈[1,1;1,15)

+ Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm [1,0;1,05)

Nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là:

+ Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm [0,95;1,0)

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

+ Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm [1,0;1,05)

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan