Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

08:24:0621/04/2023

Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:...

Bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:

Bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) Tìm tứ phân vị của dãy số liệu trên

b) Tổng hợp lại dãy số liệu vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

c) Hãy ước lượng phân vị của số liệu từ bảng tần số ghép nhóm trên

Giải bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Tứ phân vị thứ nhất là: 11

Tứ phân vị thứ hai là: 14

Tứ phân vị thứ ba là: 21,5

b) Tổng hợp lại dãy số liệu

Điểm số

[6;10]

[11;15]

[16;20]

[21;25]

Số trận

3

9

2

6

c) Vì số trận là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

Điểm số

[5,5; 10,5)

[10,5; 15,5)

[15,5; 20,5)

[20,5; 25,5)

Số trận

3

9

2

6

Gọi x1; x2; x3;...; x20 lần lượt là số trận theo thứ tự không gian

Do x1,...,x3∈[5,5;10,5); x4,...,x12∈[10,5;15,5); x13,x14∈[15,5;20,5); x15,...,x20∈[20,5;25,5)

+ Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm [10,5; 15,5)

Nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là:

+ Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm [10,5; 15,5)

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

+ Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm [20,5; 25,5)

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan