Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

16:11:2818/04/2023

Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F'...

Bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F', Bình gắn hai thanh tre A1D1F1C1 song song với mặt phẳng đáy và cắt nhau tại O1 (Hình 19)

Bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) Xác định giao tuyến của mp(A1D1,F1C1) với các mặt bên của lăng trụ

b) Cho biết AA1=6AA1 và AA' = 70 cm. Tính CC1 và C1C

Giải bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Do mặt phẳng (A1C1D1F1) chứa hai đường thẳng cắt nhau A1D1 và C1F1 và cùng song song với mặt phẳng (ABCDEF)

Nên (A1C1D1F1)//(ABCDEF)

Gọi B1,E1 lần lượt là giao của mặt phẳng  (A1C1D1F1) với BB' và EE'

Ta có giao tuyến của (A1C1D1F1) với các mặt bên của lăng trụ là A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1F1A1

b) Ta có: AA1=6AA1AA=70 nên AA1=10

Do (ACC'A') cắt hai mặt phẳng (A1C1D1F1)//(ABCDEF) lần lượt tại A1C1 và AC nên A1C1//AC

Mà AA1//CC1 nên tứ giác AA1C1C là hình bình hành. 

Suy ra CC1=AA1=10

Mà CC' = AA' = 70

Nên C1C=7010=60

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan