Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

08:14:0921/04/2023

Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng)...

Bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng)

Bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) Tìm tứ phân vị của dãy số liệu trên

b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

c) Hãy ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên

Giải bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Tứ phân vị thứ nhất là: 9,01

Tứ phân vị thứ hai là: 10,8

Tứ phân vị thứ ba là: 12,35

b) Tổng hợp lại dãy số liệu

Lương tháng (triệu đồng)

[6;8)

[8;10)

[10;12)

[12;14)

Số nhân viên

3

6

8

7

c) Gọi x1; x2; x3; ...; x24 lần lượt là số nhân viên theo thứ tự không gian

Do x1,...,x3∈[6;8); x4,...,x9∈[8;10); x10,...,x17∈[10;12); x18,...,x24∈[12;14)

+ Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là  thuộc nhóm [10;12)

Nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: 

 

+ Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là  thuộc nhóm [8;10)

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

+ Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là  thuộc nhóm [12;14)

Nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan