Hotline 0939 629 809

Giải Toán 10 SGK Kết nối Tri thức tập 1

Giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.11 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình...
Giải bài 3.10 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình ta có thể ngắm được Đảo yến...
Giải bài 3.9 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng – ten cao 5m, Từ một vị trí quan sát A cao 7m...
Giải bài 3.8 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S70°E với vận tốc 70 km/h...
Giải bài 3.7 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Giải tam giác ABC và tính diện tích tam giác đó, biết...
Giải bài 3.6 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tam giác ABC có a = 10...Tính R, b, c.
Giải bài 3.5 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tam giác ABC có a = 6, b = 5, c = 8. Hãy tính các giá trị...
Giải bài 3.4 trang 37 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho góc α (00 < α < 1800) thỏa mãn tanα = 3...
Giải bài 3.1 trang 37 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Không dùng bảng số hay máy tính cầm tay, tính giá trị các biểu thức sau:...
Giải bài 2.5 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:...
Giải bài 2.16 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới...
Giải bài 2.15 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
 Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 7%...
Giải bài 2.14 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ...
Giải bài 2.13 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:...
Giải bài 2.12 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ...
Giải bài 2.11 trang 32 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho hệ bất phương trình. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm...
Giải bài 2.10 trang 31 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?...
Giải bài 2.9 trang 31 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hình nào dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x – y < 3?...
Giải bài 2.8 trang 31 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho bất phương trình 2x + y > 3. Khẳng định nào dưới đây là đúng?...
Giải bài 2.7 trang 31 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?...
Giải bài 2.6 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
ột gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày...
Giải bài 2.4 trang 30 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?...
Giải bài 2.3 trang 25 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng...
Giải bài 2.2 trang 25 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:..
Giải bài 2.1 trang 25 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?...
Giải bài 1.27 trang 21 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1 410 khách du lịch...
Giải bài 1.26 trang 21 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số...
Giải bài 1.25 trang 21 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho hai tập hợp A = [-2; 3] và B = (1; +∞)...
12